Kaćma Leszek ur. w 1924 r. we Lwowie, zm. w 2001 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w PWSSP we Wrocławiu i ASP w Krakowie; dyplom na Wydz. Malarstwa – 1955 r.; asystent w pracowni kompozycji; projektowania wstępnego i liternictwa; kier. tej pracowni; prodziekan Wydz. Malarstwa, Grafiki i Rzeźby; org. i kier. Katedry Wiedzy Wizualnej we wrocławskiej PWSSP – 1971 r.; udział w wystawach m.in.: Wystawa Grupy Malarskiej - Wrocław 1955; II Wystawa Prac Młodych Plastyków - Wrocław 1956; III Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki - Sopot 1959; Polskie dzieło plastyczne w XV-leciu - Warszawa 1961; Wystawa "Świat malarskiej metafory" - Wrocław 1965; Plastyka w przemyśle - Wrocław 1965; Ogólnopolska Wystawa Rysunku - Wrocław 1965. Nagrody: nagroda Rady Wzornictwa i Estetyki przy Prezesie RM z zakresu wzornictwa przemysłu ciężkiego; Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III stopnia w dziedzinie pracy dydaktyczno–wychowawczej.