Kotarbińska Julia ur. w 1895 r. w Mińsku Maz., zm. w 1979 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia Wydz. Sztuki Uniwersytetu Wileńskiego 1921–1923; Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie 1923– 1933; dyplom z ceramiki u prof. K. Tichego – 1933 r.; wykładowca PWSSP we Wrocławiu 1951– 1956 (prof. kontr., prof. nadzw. na Wydz. Ceramiki i Szkła – 1956 r.); udział w wystawach krajowych m.in.: Wystawa Spółdzielni "Ład" Warszawa – 1937r.; I i II Ogólnopolska Wystawa Ceramiki i Szkła Wrocław – 1954 r., 1960 r.; Wystawa Ceramiki Artystycznej Sopot – 1959 r.; Ogólnopolska Wystawa Tkaniny, Ceramiki i Szkła Warszawa – 1964 r.; Ceramika i Szkło. Polska Sztuka Użytkowa w XXV-lecie PRL Wrocław – 1969 r.; udział w wystawach zagranicznych m.in.: Międzynarodowa Wystawa Nowy Jork 1939; XI Triennale Mediolan – 1957 r.; Międzynarodowa Wystawa Ceramiki AIC Praga – 1962 r.; Wystawa "Emalie w ceramice współczesnej" Genewa – 1963 r. Nagrody i wyróżnienia: I Nagroda - II Ogólnopolska Wystawa Ceramiki i Szkła Artystycznego Wrocław – 1960 r. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki – 1962 r.; Srebrny Medal - Międzynarodowa Wystawa Ceramiki Artystycznej Waszyngton – 1963 r. Szerzej o niej: PWSSP we Wrocławiu 1946–1990 (katalog wystawy prac studentów i pedagogów CBWA "Zachęta", Warszawa luty 1990.