Krzywiec Rudolf ur. w 1895 r. w Piaskach Duchownych, k. Sochaczewa, zm. w 1982 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na ASP w Warszawie; dyplom z zakresu malarstwa i ceramiki pod kierunkiem prof. K. Tichego – 1932 r.; wykłada w PWSSP we Wrocławiu 1950–1965; doc. – 1956 r.; dziekan Wydz. Ceramiki 1950–1954; wystawy m.in.: Powszechna Wystawa Krajowa, Poznań – 1926 r.; Ogólnopolski Salon Sztuki Poznań – 1937 r.; Wystawa Grupy Ceramików Warszawa – 1938 r.; Wystawa Rzemiosła Artystycznego Poznań – 1946 r.; Ogólnopolska Wystawa Architektury Wnętrz Poznań – 1953 r.; Wystawa XXX-lecia Spółdzielni "Ład" Warszawa – 1956 r.; Ogólnopolska Wystawa Tkaniny, Ceramiki i Szkła Warszawa – 1964 r.; Królewiec – 1935 r.; Międzynarodowa Wystawa Nowy Jork – 1939 r.; Międzynarodowa Wystawa Ceramiki AIC Praga – 1962 r. Nagrody: Złoty Medal - Międzynarodowa Wystawa Ceramiki AIC Praga – 1962 r.; Nagroda Ministra Kultury i Sztuki – 1964 r.; nagrody i wyróżnienia na Wystawie z okazji XXX-lecia Spółdzielni "Ład" i Wystawie Architektury Wnętrz i Sztuki Dekoracyjnej.