Meissner Jan Krzysztof ur. w 1928 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na PW i ASP w Warszawie; adiunkt przy Katedrze Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP od 1958 r.; prof. kontr. w zakresie projektowania form przemysłowych w PWSSP we Wrocławiu – kier. Pracowni Projektowania Form Przemysłowych od 1967 r.; kier. Katedry Form Przemysłowych – 1969 r.; przewód kw. II st. – 1971 r.; obecnie prof. na Politechnice Koszalińskiej. Realizacje: 1968/1969 projekt formy i kolorystyki autobusu miejskiego wykonany dla Jelcza (wspólnie z J. Grzonkowskim); 1969/1970 projekt rzutnika do diapozytywów dla Warszawskich Zakładów Optycznych. Nagrody: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na Wystawie sztuki Użytkowej w Warszawie – 1963 r.; Nagroda Zespołowa II st. Ministra Kultury i Sztuki (wspólnie z J. Grzonkowskim) – 1969 r.