Wincze Władysław ur. w 1905 r. w Odessie, zm. w 1992 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent warszawskiej ASP; studiował malarstwo pod kier. T. Pruszkowskiego i K. Tichego dyplom – 1953 r.; architektura wnętrz w pracowni W. Jastrzębowskiego dyplom – 1949 r.; studiował architekturę na PW 1925–1928; asystent prof. J. Czajkowskiego w pracowni Kompozycji i Płaszczyzn 1936–1938; pracował u prof. W. Jastrzębowskiego nad realizacją projektu cmentarza legionistów i grobowca serca marszałka Piłsudskiego na Rossie w Wilnie; czł. SAP "Ład" od1936 r.; prowadził stolarnię w Warszawie 1940–1944; dyr. "Ładu" 1945–1948; doradca ministra przemysłu ds. plastycznych; z-ca prof. w PWSSP we Wrocławiu – 1948 r.; prof.; org. i kier. Zakładu Metalu i Drewna; dziekan Wydz. Architektury Wnętrz wrocławskiej PWSSP i kier. Pracowni Architektury Wnętrz 1950–1972. Autor i współautor wielu projektów architektury wnętrz i meblarstwa, m.in.: Domu Mody, Klubu TPPR, Księgarni KDM, wnętrza Teatru Rozmaitości, polichromii kamieniczek Starego Rynku i pl. Solnego, zespołu kawiarnianego na Wzgórzu Partyzantów, sali Senatu i rektoratu PWSSP - Wrocław. Nagrody m.in.: I Nagroda w konkursie meblarskim Ministerstwa Przemysłu i Handlu - Warszawa – 1939 r.; II Nagroda w konkursie BNNEP na wnętrze domków fińskich - Warszawa – 1946 r.; II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na wnętrze mieszkalne M-2 - Warszawa – 1955 r.; Nagroda II st. Komitetu ds. Urbanistyki i Architektury; Nagroda I st. MKiS za całokształt twórczości – 1971 r., 1976 r.