Karpiński Zbigniew ur. w 1920 r., zm. 1996 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia we wrocławskiej PWSSP, dyplom u prof. E. Gepperta – 1952 r.; kształcił się w pracowniach takich znakomitości, jak: Eugeniusz Geppert, Leon Dołżycki i Emil Krcha; wybitny malarz, grafik i doskonały rysownik; praca w PWSSP – 1955 r.; adiunkt w pracowni malarstwa i rysunku – 1956 r.; doc. i dziekan Wydz. Ceramiki i Szkła – 1965 r.; kier. Międzywydziałowej Katedry Malarstwa, Rysunku i Grafiki – 1966 r.; kier. Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydz. Malarstwa, Grafiki, Rysunku i Rzeźby – 1968 r.; współorg. nowego Wydz. Malarstwa, Grafiki i Rzeźby; jego dziekan do 1970 r.; prof. nadzw. – 1980 r. Wystawy indywidualne m.in.: Muzeum Śląskie (Wrocław 1962), Muzeum Narodowe (Wrocław 1988), BWA (Łódź 1989). Udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych m.in.: Wystawa Okręgowa ZPAP (Wrocław 1952), Ogólnopolska Wystawa Młodych "Arsenał" (Warszawa 1955), II Biennale Grafiki (Kraków 1962), "Prezentacje 79" (Wrocław 1979), Polnische Kunstler (Drezno 1965), Wystawa Pedagogów i studentów "Wrocław - Mons" (Belgia 1987). Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1969 r.; Nagroda II Ministra Kultury i Sztuki – 1971 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1977 r.; Krzyż Oficerski O.O.P. – 1988 r.