Luty Zbigniew Franciszek ur. w 1952 r. w Wałbrzychu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1976 r.; dr n. e. – 1983 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. – 1998 r.; kier.: Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli w AE od 1994 r., Katedry Rachunkowości w WSZiM we Wrocławiu od 1995 r., Katedry Rachunkowości w WSZiB w Poznaniu Oddz. Wrocław od 2001 r.; przewodniczący Senackiej Komisji Budżetowej AE we Wrocławiu 1997–2003 i od 2005 r.; z-ca przewodniczącego Rady Fundacji Rozwoju AE we Wrocławiu 1997–2004; czł. PAN Oddz. Wrocław; czł. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1991 r.; Komisji ds. Edukacji Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 2003 r.; prezes dolnośląskiego Oddz. Stowarzyszenia od 2003 r.; przewodniczący Jury konkursu Księgowy Roku we Wrocławiu 2000–2005; czł. Jury Konkursu Księgowy Roku (finał w Warszawie) 2000–2003; przewodniczący Jury 2004 r. i 2005 r.; konsultant ekonomiczny prezydenta m. Wałbrzycha 1993–1995; staże naukowe: Instytut Finansowo–Ekonomiczny w Leningradzie, ZSRR – 1986 r.; Politechnika w Bristolu, Wielka Brytania w 1991 r. i 1993 r. Obszary badań naukowych, m.in.: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, jakość informacji decyzyjnej, ewidencja komputerowa, efektywność reklamy. Rozwija Wrocławską szkołę naukową rachunkowości: Autor czterech monografii autorskich, ośmiu monografii współautorskich, 80 artykułów i referatów. Wypromował siedmiu dr. Recenzent czterech wniosków prof., 10 dr. Nagrody i odznaczenia: nagrody Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za prace: dr i hab.; Złoty Krzyż Zasługi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – 2005 r.; Srebrny Krzyż Zasługi.