Adamski Wojciech ur. w 1950 r. w Kaliszu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1973 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. – 1979 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1989 r.; prof. nadzw. PWr. – 1991 r.; prof. (tyt.) – 2002 r.; dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 1999–2005; czł. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Wydz. IV PAN Sekcja Inżynierii Sanitarnej od 1984 r. oraz jej wiceprzewodniczący od 2004 r.; rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wypromował pięciu dr (dwa przewody w toku). Autor dwóch książek i monografii, współautor podręcznika, skryptu oraz ok. 80 publikacji krajowych i zagranicznych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 2000 r.; Odznaka Honorowa PZITS; Srebrna – 1988 r.; Złota – 2002 r. oraz Złota Odznaka PWr.