Bartoszewski Krzysztof ur. w 1944 r. w Krakowie, zm. w 2002 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1968 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. – 1976 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. – 1990 r.; prof. nadzw PWr. – 1993 r.; dziekan Wydz. Inżynierii Środowiska 1999–2002; prodziekan ds. dydaktyki Wydz. Inżynierii Środowiska 1993–1999; z-ca dyr. ds. Dydaktyki i Kształcenia Kadry 1990–1993; kier. zespołu dydaktycznego Technologii Wody i Ścieków 1984–1990; kier. zespołu badawczego 1980-1987; czł. Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; Zarządzu Oddziału Dolnośląskiego PZITS 1988–2002; wiceprezes tego Oddziału PZITS 1988–1993; rzeczoznawca: PZITS; Ministra Ochrony Środowiska; Zasobów Naturalnych i Leśnictwa od 1991 r.; konsultant w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego oraz w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wypromował trzech dr. Autor jednej monografii, współautor sześciu książek, skryptów, referatów oraz około 120 publikacji kraj. i zagr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi –1990 r.; Medal KEN – 2000 r.; Nagroda Senatu PWr. – 1992 r.; Odznaka Honorowa PZITS; Srebrna –1990 r.; Złota – 1995 r. oraz Złota Odznaka PWr.