Kabsch Piotr ur. w 1939 r. w Krzywiniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1962 r.; dr Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1970 r.; doc. PWr. – 1979 r.; dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. 1982–1984 r.; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem 1976–1982; dyr. Pionu Nauki PWr. – 1988 r.; kier. seminarium Fizykochemia Atmosfery w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. od 1998 r.; czł. Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 1984–1986; czł. Rad Naukowych: Ośrodka Badawczo–Wdrożeniowego Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno–Wentylacyjnych i Odpylających BAROWENT w Katowicach 1986–1990; Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu 1991–1995; czł. Normalizacyjnej Komisji Programowej PKN nr 117 od 1994 r.; red. działowy czas. "Ochrony Powietrza i Problemów Odpadów" od 1997 r.; rzeczoznawca w zakresie ochrony atmosfery: Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1988–2000; PZITS od 1972 r.; budowlany od 1976 r. Wypromował dr. Autor lub współautor 115 publikacji, w tym trzech książek, czterech skryptów i czterech monografii oraz 16 patentów i wzorów użytkowych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1974 r.; Medal KEN – 2002 r.; Złota Odznaka PWr – 1975 r.; Srebrna Odznaka Honorowa PZITS.