Kotowski Andrzej ur. w 1951 r. w Leśnej, k. Lubania Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1974 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. – 1980 r.; dr hab. - 1998 Wydz. Inżynierii Środowiska PWr.; prof. nadzw PWr. – 2001 r.; prodziekan ds. dydaktyki Wydz. Inżynierii Środowiska 1999–2005; przewodniczący kilku Komisji Rady Wydz.; czł. Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej przy Rektorze PWr.; Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 2003–2006. Wypromował dr. Autor 85 publikacji. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1998 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 2002 r. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s.193.