Kowalski Tadeusz ur. w 1948 r. w Świdnicy Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1972 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. – 1975 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1989 r.; prof. nadzw. PWr. – 1991 r.; kier. Studium Podyplomowego Technologia Wody, Ścieków i Odpadów – 1983 r.; rzeczoznawca PZITS – 1975 r.; ekspert Polskiej Izby Ekologii – 2002 r.; czł. Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 1993–1999. Wypromował dr. Autor 84 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1998 r. oraz Złota Odznaka PWr.