Leśniak Władysław ur. w 1937 r. w Tarnawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1963 r.; dr n. t. – 1972 r.; dr hab. n. t. – 1981 r.; prof. – 1991 r.; prof. zw. – 1996 r.; kier. Zakładu Biotechnologii 1988–1989; kier. Katedry Biotechnologii Żywności od 1989 r.; czł. Komisji Biotechnologii w Komitecie Technologii i Chemii Żywności PAN 1983–1988; czł. Rady Wojewódzkiej SITSpoż. NOT we Wrocławiu 1979–1985; przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SITSpoż. od 1985 r.; prodziekan Wydz. Inżynieryjno–Ekonomicznego AE we Wrocławiu 1990–1993; dziekan Wydz. IE 1994–1996 i od 2002 r.; współtwórca Szkoły Naukowej Technologii fermentacji i biosyntezy w AE we Wrocławiu (wraz z prof. J. Ziobrowskim). Wypromował pięciu dr. n. t. i rol., wśród wychowanków: trzech dr. hab. Autor 116 publikacji, czterech książek; recenzje: osiem prac dr., cztery prace hab. oraz trzy tytuł prof. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej; Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o nim: Współcześni Uczeni Polscy, wydawnictwo OPI Warszawa 1999, t. II s. 649.