Siwoń Zbigniew ur. w 1938 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1962 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. – 1972 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1976 r.; prof. (tyt.) – 1988 r.; prof. zw. PWr. – 1999 r.; prodziekan ds. dydaktyki Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. 1978–1981; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. 1987–1990; kier. Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków 1991–2004; kier. Zakładu Zaopatrzenia w Wodę od 2004 r.; czł. Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 1985–1990; czł. prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 1996–2003; czł. Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od 1972 r. (sekr. Sekcji, 1975–1980). Wypromował sześciu dr. Współautor książki i autor 128 publikacji kraj. i zagr. (Niemcy, USA, Ukraina). Odznaczenia: Medal KEN – 1998 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1989 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1984 r.; Medal Jubileuszowy Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – 1984 r. oraz wiele odznaczeń resortowych. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s.370.