Szetela Ryszard ur. w 1952 r. w Bielawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1976 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. – 1979 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. – 1991 r.; prof. nadzw PWr. – 1993 r.; przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Wałbrzychu od 1997 r.; czł. rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu od 1997 r.; czł. 5 sekcji (Nutrient Removal from Wastewaters, Activated Sludge Population Dynamics, Desing operation and Costs of Large Wastewater Treatment Plant, Anaerobic Digestion, Systems Analysis and Computing ) International Association on Water Quality. Wypromował czterech dr. Autor książki oraz 55 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 2001 r. i Złota Odznaka PWr. – 1995 r.