Szklarczyk Mirosław ur. w 1946 r. w Trzebini. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Chemiczny PWr. – 1972 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr – 1981 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. – 1992 r.; czł. Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 1997–1998. Wypromował trzech dr. Autor skryptu oraz 55 publikacji. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1992 r.