Traczewska Teodora Małgorzata ur. w 1948 r. w Opiesinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr – 1971 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. – 1985 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. – 2004 r.; pełnomocnik dziekana Wydz. Inżynierii Środowiska ds. praktyk studenckich; kier. zespołu dydaktycznego biologii i ekologii w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. 1986–1992; realizuje obecnie Bilateral Agreement z Nottingham Trent University. Autorka dwóch monografii, autorka i współautoka 72 publikacji, dwóch projektów KBN i 72 opracowań niepublikowanych. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2002 r.; Złota Odznaka PWr. – 1987 r. oraz Srebrna Odznaka Ministerstwa Ochrony Środowiska – 1988 r.