Trzepierczyńska Irena ur. w 1945 r. w Roźwienicy, zm. w 2004 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Chemiczny PWr. – 1969 r.; dr Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych PWr. – 1974 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. – 1993 r.; prof. nadzw PWr. – 1999 r.; prof. – 2004 r.; kier. Laboratorium Analizy Instrumentalnej 1978–1993; kier. Laboratorium Badań Środowiskowych 1993–2004; czł. PTCH i PZITS. Wypromowała dwóch dr., jeden przewód w toku. Autorka podręcznika, jednej monografii, dwóch skryptów oraz 55 publikacji oraz 109 prac niepublikowanych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1999 r.; Złota Odznaka PWr. – 1989 r.