Kempa Edward Stanisław ur. w 1927 r. w Rudzie Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1954 r.; dr – 1963 r.; dr hab. – 1976 r.; prof. nadzw. – 1979 r.; prof. zw. – 1986 r.; prof. em. – 1997 r.; z-ca dyr. Pionu Nauki PWr. 1972–1976; dyr. i red. nacz. Wyd. PWr. 1972–1976; red. nacz. Acta Politechnicae Wratislaviensis 1978–1981; dziekan Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. 1981–1984; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Środowiska PWr. 1978–1981; czł. organizacji naukowych: New York Academy of Sciences, od 1997 r.; Deutsche Vereinigung fuer Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 1988–2001; International Solid Waste Association 1988–2001; International Water Association – 1989 r.; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych od 1955 r. (czł. hon. – 2004 r.); Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Wydz. IV PAN, Sekcja Inżynierii Sanitarnej od 1979 r.; Państwowa Rada Ochrony Środowiska 1982–1994; Polskie Stowarzyszenie Ekspertów Narodów Zjednoczonych od 1991 r.; Komitet Inżynierii Środowiska Wydz. VII PAN od 1997 r.; rzeczoznawca PZITS; konsultant organizacji ONZ: UNEP, WHO, UNDP, IMO, UNIDO; gen. projektant trzech zakładów uzdatniania wody i 30 oczyszczalni ścieków. Wypromował ośmiu dr., dwa przewody zakończone zagranicą. Autor 10 podręczników, jednej monografii, czterech skryptów oraz 300 publikacji, ponad 340 ekspertyz technicznych i opinii. Odznaczenia m.in.: Krzyż Komandorski Orderu „Polonia Restituta” – 1997 r.; Krzyż Kawalerski Orderu "Polonia Restituta" – 1980 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1974 r.; Złota Odznaka PWr. – 1971 r.; Odznaka Honorowa PZITS: srebrna – 1966 r.; złota – 1971 r.; dr h. c. Politechniki Częstochowskiej – 2004 r. Więcej o Nim: Złota Księga Nauki Polskiej - Naukowcy Przełomu Wieków, Wyd. HELION, Gliwice 2001, s. 210, Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny, OPI, Warszawa 1999, t. II, s. 304, WHO's WHO in Science in Europe, 6th Edition, vol. 4, Longman Group LTD, Harlow UK 1989, p.358.