Bednarski Józef ur. w 1950 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1974 r., dr Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych PWr. – 1982 r., dr hab. Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. – 2002 r.; zajmuje się urządzeniami klimatyzacyjnymi oraz fizykalnym modelowaniem procesów wentylacji oraz chłodzeniem wyparnym. Autor 52 publikacji oraz 44 opracowań na rzecz gospodarki narodowej. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1989 r.