Danielewicz Jan ur. w 1952 r. w Kotla. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1976 r.; dr Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych PWr. – 1984 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. – 2004 r.; prodziekan Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. ds. studenckich 1992–-1995, 2002–2005; z-ca kier. Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa od 1995 r.; czł. PZITS od 1984 r.; sekcji Klimatyzacji, Wentylacji i Ciepłownictwa od 2004. Autor dwóch książek oraz 51 publikacji. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1994 r.