Syposz Jan ur. w 1943 r. w Tarnowicy Polnej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Mechaniczno-Energetyczny PWr. – 1968 r.; dr Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych PWr. – 1977 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1989 r.; doc. – 1989 r.; kier. zespołu badawczego Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych 1980–1990; kier. Zakładu Naukowo-Dydaktycznego Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa w Katedrze Klimatyzacji i Ciepłownictwa Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. – 1995 r.; czł. zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Multienergetycznego 1992–2004; czł. Sekcji Ogrzewania i Wentylacji PAN 1990–2004. Autor 50 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1990 r.; Złota Odznaka PWr. – 1983 r. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s. 400.