Miśkiewicz Tadeusz ur. w 1946 r. w Jędrzejowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. WSE we Wrocławiu – 1970 r.; dr n. t. w zakresie chemii i technologii żywności – 1976 r.; dr hab. n. t. w zakresie biotechnologii – 1986 r.; prof. n. rol. w zakresie technologii żywności i żywienia – 2004 r.; asystent 1970–1971; st. asystent 1971–1976; adiunkt w Zakładzie Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego WSE we Wrocławiu 1976–1987; doc. 1987–1993; prof. AE we Wrocławiu w Katedrze Biotechnologii Żywności 1993–2000; w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej od 2000 r.; twórca i kier. Katedry Inżynierii Bioprocesowej; prodziekan Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu AE we Wrocławiu 1987–1990, 1996–2002; wiceprzewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 1998–2000; kier. zespołem uczestniczącym w 4. i 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Wypromował dwóch dr. Autor lub współautor 49 oryginalnych prac twórczych, 11 monografii i prac przeglądowych, 24 referatów i komunikatów naukowych, 16 patentów i wzorów użytkowych oraz 74 niepublikowanych ekspertyz, raportów i sprawozdań. Odznaczenia: Medal KEN – 1999 r.