Forlicz Stefan ur. w 1950 r., w Brzegu Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1972 r.; dr – 1981 r.; dr hab. – 1987 r.; prof. – 1996 r.; kier. Katedry Metod Symulacyjnych AE Wrocław 1988–1990; kier. Katedry Ekonomii Matematycznej AE Wrocław od 1990 r.; rektor WSB we Wrocławiu od 1998 r.; przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Niepaństwowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny od 2004 r.; czł. szkoły naukowej stworzonej przez prof. Zdzisława Hellwiga. Wypromował trzech dr., wśród wychowanków dwóch dr. hab. Autor 85 publikacji, dziewięciu książek.