Jóźwiak Ireneusz Józef ur. w 1951 r. w Poddębicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: tech. el. w Technikum Elektroniczne w Zduńskiej Woli – 1970 r.; mgr inż. in. – 1975r. Wydz. Elektroniki PWr.; dr n.t. Instytut Cybernetyki Technicznej PWr. – 1979 r.; dr hab. Instytut Badań Systemowych PAN – 1994 r.; prof. nadzw. PWr. – 1998 r.; prof. ndzw. Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy – 2001 r.; rektor Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy od 2001 r.; czł. Komitetu Automatyki i Robotyki PAN Oddział Wrocławski – 1994 r.; prezes Towarzystwa Informatyków Polskich – 1995 r.; prezes Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania – 2005 r.; kier. Zakładu Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Instytucie Informatyki Stosowanej PWr. – 2004r.; czł. Rad Naukowych Konferencji – 1994 r.; radny Rady Miejskiej Wrocławia 1994–1998; przewodniczący Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej Wrocławia 1992–2001; dyr. Katolickiego LO im. N.M.P. Pośredniczki Łask we Wrocławiu – 1996 r.; współtwórca i twórca Szkół Naukowych: Niezawodność i Eksploatacja Systemów Komputerowych, Mikrokomputery, Zastosowania Modeli Hazardów Proporcjonalnych Weibulla w Badaniach Niezawodności; Wypromował dwóch dr. n. t. Autor lub współautor 120 publikacji, książki i jednej monografii. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1998 r. Szerzej o nim: Who’s Who in the World 2001, Encyklopedia MARQUIS (USA), str. 1061; Who’s Who in Science and Engineering 2002-2003, Encyklopedia MARQUIS (USA), str. 467; Who’s Who w Polsce 2003, Wydawn. Hübners (Szwajcaria), str. 1603–1604; Kto jest Kim we Wrocławiu 1999, Wydawn. FOX, str 184; Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wydawn. HELION, str. 150.