Strzelecki Tomasz ur. w 1945 r. w Częstochowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1967 r.; dr inż. – 1973 r.; dr hab. – 1982 r.; doc. – 1989 r.; prof. nadzw. – 1992 r.; prof. n. t.– 1998 r.; kier. specj. hydrogeologia na Wydz. Geologii Uniwersytetu w Annabie (Algieria) 1982–1988; prof. nadzw. na studium doktoranckim prowadzonym w Instytucie Mechaniki Uniwersytetu im. Joseph’a Fourier’a w Grenoble (Francja) – 1989 r.; z-ca dyr. Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki ds. Dydaktyki i Kształcenia Kadry Naukowej 1989–1992; czł. Komisji ds. programów nauczania na Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego 1989–1992; kier. specjalności Geoinżynieria na Wydz. Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 2002–2004; kier. Zakładu Budownictwa Wodnego 2002–; prezes Biprogeo S.A. 1992–2001; pełnomocnik Prezydenta Wrocławia 2001–2003; zał. Biprogeo – Projekt sp. z o.o. – 1995 r.; PAN – sekr. z Komisji Budownictwa i Mechaniki we Wrocławiu 1990–1993; PAN – czł. Sekcji Mechaniki Ośrodków z Mikrostrukturą 1999–2002; Rady Naukowej WTN 1995–1998; twórca szkoły naukowej; Współtwórca badań w zakresie teorii homogenizacji i jej zastosowań w mechanice ośrodków porowatych. Wypromował czterech dr., wśród wychowanków dr hab. Autor 51 publikacji, w tym dwóch książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wydawnictwo Helion 394–395.