Kucharski Andrzej Antoni ur. w 1964 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1988 r.; dr n. t. – 1994 r.; dr hab. – 2001 r.; kier. Pracowni Urządzeń Radiokomunikacyjnych Zakładu Radiokomunikacji – 2003 r.; ekspert w European Telecommuniactions Standards Institute 1993–1994; czł. zespołu opracowującego układ antenowy dla Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim (nagroda Prezesa Rady Ministrów – 2001 r.); Senior Member The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Autor 49 publikacji, w tym jednej monografii.