Dziewanowski Tadeusz ur. w 1921 r. w Łęgach Kasztelańskich, pow. płocki, zm. w 1975 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. elektryk PWr. – 1952 r.; asystent – 1952 r.; adiunkt – 1956 r. ; dr n.t. – 1964 r. Po ukończeniu studiów pracuje równocześnie w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu. Twórca kierunku naukowego: Miernictwo przemysłowe i pomiary wielkości nieelektrycznych. Tematyka badawcza: analiza metrologiczna, właściwości i konstrukcje indukcyjnych liczników energii elektrycznej, teoria i technika pomiaru gęstości strumienia cieplnego metodami termoelektrycznymi. Kontynuator szkoły naukowej Metrologia elektryczna. Twórca unikalnego laboratorium naukowo-badawczego Pomiary Wielkości Nieelektrycznych Metodami Elektrycznymi. Autor 26 publikacji w czas. naukowych i naukowo–technicznych. Twórca siedmiu patentów. Czł. Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pochowany na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.