Fekecz Jerzy ur. w 1923 r. w Wilnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1950 r.; dr n.t. – – 1965 r.; prof. nadzw. – 1979 r.; główne zatrudnienie w Instytucie Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego od 1948 r.; równocześnie zajmował się pracą dydaktyczną na Wydz. Elektrycznym PWr. w zakresie techniki wysokich napięć i inżynierii materiałów ceramicznych 1950–1970. Współtwórca wrocławskiej szkoły naukowej Materiałoznawstwo elektryczne i elektrotechnologia w zakresie materiałów ceramicznych i izolatorów. Szczególnie wyróżniał się we współpracy międzynarodowej z organizacjami CIGRE oraz IEC i IEEE. Wypromował dziewięciu dr., w tym dr. hab. Autor ponad 100 publikacji, współautor podręcznika Materiały elektroizolacyjne oraz dziewięciu patentów. Działacz i czł. hon. WTN 1970–2000; zorganizował 193 Czwartki Naukowe. Czł. i wybitny działacz SEP; zasłużony Senior SEP. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; wyróżniony tytułem Budowniczy Wrocławia; odznakami związkowymi Stowarzyszenia Elektryków Polskich i NOT oraz medalem "Wybitnemu Absolwentowi Politechnika Wrocławska".