Gogolewski Włodziemierz Marian ur. w 1909 r. w Piotrkowie Trybunalskim, zm. w 1971 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PW – 1933 r.; praca w przemyśle 1933–1939; uczestnik wojny obronnej we wrześniu 1939 roku; wzięty do niewoli spędził okres II wojny światowej w niemieckich obozach jenieckich, gdzie rozpoczął działalność dydaktyczną prowadząc „kursy politechniczne” dla współwięźniów, studentów wydz. elektrycznych; praca na PWr. w Katedrze Urządzeń Elektrycznych od 1948 r.; dr n. t. – 1961 r.; st. wykładowca w Katedrze Urządzeń Elektrycznych – 1961 r.; doc. w Instytucie Energoelektryki PWr. – 1968 r.; kier. Studium Wieczorowego Wydz. Elektrycznego PWr. 1951–1960; kier. Zakładu Elektrycznych Urządzeń Górniczych w Instytucie Energoelektryki PWr. – 1968 r.;działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich; czł. zał. Oddz. Wrocławskiego SEP – 1946 r.; wiceprzewodniczący 1952–1953 i 1961–1969 oraz prezes tego Oddz. 1969–1971; kier. Grupy Rzeczoznawców SEP we Wrocławiu 1961–1969. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Srebrny Krzyż Zasługi; odznaki honorowe SEP i NOT oraz odznaki PWr. Szerzej o nim: Słownik biograficzny zasłużonych elektryków wrocławskich, t. I, SEP, Oddział Wrocław, 1997.