Halawa Tadeusz ur. w 1925 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr.; mgr inż. el. – 1951 r.; dr inż. – 1964r.; dr hab. inż. – 1972 r.; prof. nadzw. – 1988 r.; praca w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu (IASE), specjalista z zakresu automatyzacji systemów elektroenergetycznych; wykładowca na PWr. z zakresu pomiarów elektroenergetycznych 1956–1963 i automatyzacji systemu elektroenergetycznego 1967–1971; prowadził badania teoretyczne i stosowane związane ze współpracą krajowego systemu elektroenergetycznego z systemami krajów sąsiadujących 1964–1971; ekspert Komisji Energetycznej RWPG; dyr. naukowy IASE 1976–1990; przewodniczący Sekcji Zastosowań Automatyzacji w Energetyce Krajowego Komitetu Pomiarów i Automatyki; red. Prac IASE 1962–1992 i Biuletynu IASE w czasopiśmie „Energetyka” 1976–1992; czł. WTN i PTETiS. Autor kilkudziesięciu publikacji, dwóch skryptów, promotor trzech dr., twórca trzech patentów. Odznaczenia: Złota Odznaka Energetyka; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.