Juchniewicz Jarosław ur. w 1928 r. w Wilnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr – 1952 r.; dr inż. – 1959 r.; dr hab. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1972 r.; prof. zw. – 1986 r.; mł. asystent w Katedrze Fizyki – 1950 r.; asystent, st. asystent i aspirant w Katedrze Wysokich Napięć 1950–1951; adiunkt od 1960 r.; doc. 1968–1972; prof. nadzw. 1972–1989; prof. zw. – 1989 r.; z-ca dyr. Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii w 1970–1978; dyr. 1982–1984 i 1993–1999; prodziekan Wydz. Elektrycznego – 1968–1969; prorektor Politechniki ds. rozwoju kadry 1984–1990. Inicjator systematycznej i efektywnej współpracy międzynarodowej, szczególnie z uczelniami niemieckimi (prof. K. Feser, prof. K. Mosch). Wyróżniający się współtwórca i kontynuator szkoły naukowej Materiałoznawstwo elektryczne i elektrotechnologia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i trzech podręczników akademickich. Promotor 13 dr., z których czterech dr. hab. Odznaczenia: m.in. Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN.