Kędzia Józef ur. w 1940 r. w Kiełpiniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. na Wydz. Elektrycznym PWr. – 1963 r.; doktorat na macierzystym wydz. – 1972 r.; hab. PŚl. – 1991 r.; prof. – 2002 r.; praca na Wydz. Elektrycznym PWr. 1963–1975; praca na Politechnice Opolskiej – 1975 r.; prodziekan na Wydz. Elektrotechniki i Automatyki; dziekan WEiA; kier. Zespołu Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego; uczestnik prac Sekcji Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych PAN; czł. Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP; czł. senior IEEE. Wypromował czterech dr. n. t. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m. in. trzy nagrody ministra oraz kilkanaście nagród rektorów PWr. i Politechniki Opolskiej. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal KEN. Autor dwóch monografii, dwóch książek, kilku skryptów oraz około 100 artykułów i referatów. Znaczna część prac opublikowana w renomowanych czas. zagr.