Kinsner Kazimierz ur. w 1924 r. w Chyrowie, zm. w 1996 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: kombatant II Korpusu Armii Polskiej (Tobruk, Gazala, Monte Casino); absolwent PWr.: mgr inż. el. – 1954 r.; dr inż. – 1962 r.; dr hab. inż. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1986 r.; zatrudniony w Katedrze Systemów Elektroenergetycznych PWr. – 1953 r.; zatrudniony w IASE – 1963 r.; asystent 1953–1957; adiunkt 1957–1971; doc. – 1971 r.; z-ca dyr. ds. naukowych IASE 1963–1971; p.o. dyr. IASE – 1971 r. Autor ok. 80 publikacji, w tym czterech skryptów, monografii i podręczników akademickich z zakresu przepięć, zwarć, optymalizacji prac obsługowych, jakości energii elektrycznej i budownictwa sieciowego. Promotor trzech dr., w tym dr. hab. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Kawaler Krzyża Walecznych za udział w kampanii włoskiej. Pochowany we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Smętnej.