Kozik Zygmunt ur. w 1936 r. w Wojaszówce, pow. Krosno. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1959 r.; dr n. t. – 1965 r.; dr hab. n. t. – 1992 r.; prof. Politechniki Opolskiej – 2001 r.; Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu oraz PWr.: st. asystent – 1965 r., adiunkt 1965–2001; specjalista z zakresu analiz pracy i planowania rozwoju systemów elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania procesów niezawodności; praca dydaktyczna na Politechnice Opolskiej – 2001 r.; utrzymuje ścisłe więzi z macierzystą szkołą naukową Kompleksowe badania systemów elektroenergetycznych. Autor dwóch monografii, trzech skryptów, 21 publikacji oraz 48 niepublikowanych raportów uzyskanych we współpracy z przemysłem i realizacji prac planowych w ramach problemów węzłowych. Wyróżniony Złotą Odznaką PWr. Za monografię habilitacyjną otrzymał nagrodę PAN.