Jakubczyc Jerzy ur. w 1950 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1973 r.; dr – 1975 r.; dr hab. – 1983 r.; prof. – 1990 r.; prac. AE we Wrocławiu 1973–1998; prac. UWr – 1999 r.; samodzielny wykładowca na Uniwersytecie Naukowo–Technicznym w Oranie, Algieria 1985–1987; gł. konsultant w koncernie energetycznym ESKOM, RPA 1989–1994; kier. Katedry Organizacji i Zastosowań Informatyki AE we Wrocławiu 1994–1998; kier. Zakładu Zarządzania Finansami na Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii UWr – 1999 r.; założył i kier. w Głogowie dydaktycznym ośrodkiem zamiejscowym AE we Wrocławiu 1996–1998; czł. Sekcji Nauk Ekonomicznych KBN 1995–1997; konsultant ds. prywatyzacji w sektorze energetycznym firmy SJOS 1994–1997; czł. i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Metale SA 1997–2000. Autor ponad 100 publikacji, w tym sześciu książek. Szerzej o nim: Nauczyciele Akademiccy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.