Lejdy Brunon ur. w 1943 r. w Płońsku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr.; prac. naukowo-dydaktyczny w Katedrze Urządzeń Elektroenergetycznych; dr w Zakładzie Urządzeń Elektroenergetycznych Instytutu Energoelektryki PWr. – 1977 r.; prac. naukowo-dydaktycznym Politechniki Białostockiej od 1979 r.; dr hab. – 1996 r.; prof. Politechniki Białostockiej; prodziekan ds. studenckich i dydaktyki 1990–1993; dziekan Wydz. Elektrycznego 1996–1999; czł. Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej od 1990 r.; zajmuje się urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, w szczególności układami uziomowymi i ochrony odgromowej. Autor 80 publikacji, skryptu akademickiego oraz dwóch książek, w tym ostatnio wydanej pozycji Instalacje elektryczne obiektów budowlanych, WNT, Warszawa 2003. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.