Baniak Andrzej ur. w 1954 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1978 r.; dr n. ekon. – 1983 r.; dr. hab. – 2000 r.; prof. na Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie od 1998 roku. Autor 35 publikacji oraz książki.