Malko Jacek ur. w 1937 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr.; mgr inż. el. – 1959 r.; dr inż. – 1965 r.; dr hab. – 1979 r.; prof. tyt. – 1995 r.; konstruktor DZWME Dolmel 1959–1961; st. inż. IASE 1961–1965; st. asyst. – 1965 r., adiunkt 1965–1979, doc. 1979–1990, prof. nadzw. Wydz. Elektryczny PWr. 1990–1997; prodziekan Wydz. Elektrycznego PWr.; z-ca dyr. Instytutu Energoelektryki; współtwórca szkoły naukowej Kompleksowe badania systemów elektroenergetycznych; zajmował się szczególnie badaniami w zakresie planowania rozwoju elektroenergetyki, prognozowania, gospodarki energetycznej, ekologii, mechanizmów i struktur rynkowych w elektroenergetyce; delegat Polski do Rady Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE); czł. prezydium Kom. Probl. Energ. PAN, Inst. Inż. El. i Elektr. (IEEE); Świat. Rady Energ. (WEC); przewodniczący Rady Nauk. IASE; czł. Zespołu T-10 KBN; ekspert Grupy Parlamentarnej ds. Restrukturyzacji Energetyki. Autor 380. publikacji, sześciu książek. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Zesłańców Sybiru; Medal Zasłużony dla Miasta Wrocławia; Zasłużony dla Energetyk; Złota Odznaka Honorowa NOT; Złota Odznaka Honorowa SEP.