Matheisel Zbigniew ur. w 1925 r. w Kołomyi, zm. w 2002 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na PWr. od 1946 r.; mgr inż. el. – 1950 r.; asystent PWr. 1948–1950; org. pracowni materiałów magnetycznych we Wrocławskim Oddziale Instytutu Elektrotechniki od 1949 r.; zajęcia dydaktyczne na Wydz. Elektrycznym i Mechanicznym PWr.; dr n. t. – 1963 r.; dr hab. – 1972 r.; prof. nadzw. – 1978 r.; wybitny współtwórca szkoły naukowej Materiałoznawstwo elektryczne i elektrotechnologia. Autor ponad 100 artykułów, kilka skryptów; współautor Poradnika materiałoznawstwa elektrotechnicznego i autor kilkudziesięciu prac aplikacyjnych wdrożonych w przemyśle. Laureat Nagrody Państwowej I Stopnia. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN. Pochowany we Wrocławiu, na cmentarzu przy ul. Smętnej.