Mazurek Bolesław ur. w 1938 r. w Łuszczanowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr.; mgr inż. el. – 1961 r.; dr inż. – 1975 r.; dr hab. – 1984 r.; prof. (elektrotechnika, krioelektrotechnika i elektrotechnologia) – 1991 r.; kier. Zakładu Elektrotechnologii od 1991 r., Studium Doktoranckiego na Wydz. Elektrycznym PWr. od 2003 r.; dyr. Oddz. Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu od 1993 r.; visiting professor na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie i w Zakładach VARIAN Kanada 1979–1980, 1985–1986; visiting professor na Uniwersytecie Aston w Anglii –1992 r.; przewodniczący Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP 1983–1995; przewodniczący Sekcji Materiałów i Elektrotechnologii Komitetu Elektrotechniki PAN; czł. CIGRE; Rady Nauki MNiI; inicjator i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznych konferencji APTADM; czł. rady programowej Materials Science od 2003 r.; kier. Centrum Doskonałości Materials for Low-energy Consuming Technologies in Electrotechnics MALET. Zainteresowania naukowe: inżynieria materiałów elektrotechnicznych, elektrotechnologia, krioelektrotechnika, technika wysokich napięć. Ważniejsze osiągnięcia: opracowanie i sprawdzenie w praktyce technologii wytwarzania przewodów nadprzewodzących NB3Sn, liniowych polimerowych sensorów piezoelektrycznych PVDF, elektromagnetycznej metody wytwarzania nanokoloidów metali, sterylizacji cieczy spożywczych za pomocą impulsów wysokonapięciowych. Promotor 10 dr. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, współautor książki High Voltage Vacuum Insulation pod red. R. Lathama, Academic Press. Odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złota Odznaka PWr.; Złota Odznaka SEP.