Mościcka-Grzesiak Hanna ur. w 1935 r. w Poznaniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka Wydz. Elektrycznego PWr.; nauczyciel akademicki w Politechnice Poznańskiej, związana ze szkołą prof. J. I. Skowrońskiego; dr n. t. i dr hab. na Wydz. Elektrycznym PWr.; mgr inż. el. – 1958 r.; dr n. t. – 1968 r.; dr hab. – 1973 r.; prof. – 1986 r.; prof. zw. – 1992 r.; kier. Zakładu Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych od 1981 r.; kier. Studiów Doktoranckich „Elektrotechnika” 1979–1981 oraz „Elektroenergetyka” 1997–2001; uczestniczy w pracach PAN Oddz. Poznań: Komisji Nauk Elektrycznych, Sekcji Elektrotechnologii Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN, a także Sekcji Elektrotechniki (T10A) KBN 1998–1999; kier. siedmiu projektów badawczych KBN, koordynator międzynarodowego projektu Reliable Diagnostic of HV Transformers Insulation for Safety Assurance of Power Transmission System, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 5 PR, 2003–2006; koordynatorka Centrum Doskonałości Centre of Excellence in Generation, Transmission and Distribution of Electric Energy, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 5 PR (2003–2005). Wypromowała 14 dr. Autorka lub współautorka ok. 190 publikacji, współautorką dwóch skryptów; red. skryptu i monografii Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1981 r.; Medal KEN – 1985 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1990 r.