Orzeszkowski Zbigniew ur. w 1917 r. w Leszczynie, pow. Płock, zm. w 2001 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: student PL – przed 1939 r.; absolwent PWr. – 1947 r.; asystent – 1945 r.; mgr inż. – 1947 r.; adiunkt – 1950 r.; z-ca prof. – 1954 r.; dr hab. – 1967 r.; doc. – 1968 r.; prodziekan 1958–1961, 1965–1966, 1967–1969, 1984–1987; kier. Zakładu Układów Pomiarowych Wielkości Elektrycznych i Nieelektrycznych 1964–1968; kier. Zakładu Miernictwa Ogólnego 1968–1987; twórca kierunku naukowego: Pomiary cieplne w maszynach elektrycznych w ramach szkoły naukowej Metrologia elektryczna; czł. hon. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; czł. WTN. Autor ok. 30 publikacji w czas. naukowych i naukowo–technicznych, siedmiu skryptów, współautor podręczników Podstawy miernictwa elektrycznego, cz. II, PWN 1976 i Podstawy metrologii elektrycznej i elektronicznej, PWN 1980, monografii z metrologii Pomiary cieplne maszyn elektrycznych wirujących. Analizy warunków i zakresu stosowania niektórych metod pomiarowych. Promotor jedenastu dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1970 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1983 r.; Krzyż Komandorski O.O.P. – 1995 r. Otrzymał tytuł honorowy Zasłużony Nauczyciel PRL – 1988 r.; nagrody indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1968 r., 1972 r., 1987 r. Pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.