Pieńkowski Krzysztof ur. w 1950 r. w Strzyżowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr.; mgr inż. – 1974 r.; dr inż. – 1981 r.; dr hab. – 2002 r.; adiunkt w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych; kontynuator szkoły naukowej Automatyka napędu elektrycznego. Zaangażowany we współpracy naukowej wydziału z uczelniami zagranicznymi oraz realizacją międzynarodowych projektów: Tempus, Socrates. Czł. Wrocławskiego Oddz. PTETiS oraz SEP; gł. kierunkiem jego zainteresowań naukowych jest teoria, analiza i modelowanie przekształtnikowych układów sterowania napędami elektrycznymi, zagadnienia analizy i projektowania układów rozruchu i hamowania elektrycznego silników indukcyjnych oraz badanie układów sterowania w niekonwencjonalnych źródłach energii elektrycznej. Autor monografii, 80 artykułów i referatów konferencyjnych, współautorem zeszytu specjalnego, patentu, skryptu oraz 10 opracowań dla przemysłu. Nagrody m.in.: rektora PWr., dziekana Wydz. Elektrycznego, dyr. Instytutu. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi i Złota Odznaka PWr.