Pohl Zbigniew ur. w 1929 r. w Nowogródku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1953 r.; dr n. t. – 1965 r.; dr hab. – 1975 r.; doc. – 1972 r.; prof. nadzw. – 1990 r.; prof. tyt. – 1991 r.; prof. zw. – 1997 r.; z-ca dyr. (1972–1984) i dyr. instytutu (1984/85) i (1987–1993) w Katedrze Wysokich Napięć oraz w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii; kontynuator i współtwórca wrocławskiej szkoły naukowej prof. J. I. Skowrońskiego „Materiałoznawstwo elektryczne i elektrotechnologia” w zakresie napowietrznej izolacji wysokonapięciowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń i warunków atmosferycznych na niezawodność izolacji. Autor ponad 100. publikacji naukowych i kilku podręczników akademickich. Współautor wielu norm. Promotor czterech dr.; org. cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowo–technicznych na temat Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce; czł. SEP od 1956 r.; wieloletni przewodniczący koła SEP na Wydz. Elektrycznym PWr.; Komisji SEP ds. Młodzieży i Studentów. Po przejściu na emeryturę (1999 r.) nadal aktywny naukowo. Zatrudniony na części etatu na Wydz. Elektrycznym PWr. Odznaczenia: Medal 40-lecia PWr.; Złota Odznaka Honorowa SEP; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1989 r.; Medal KEN – 1992 r. Szerzej o nim: Absolwenci. Losy absolwentów, którzy rozpoczęli studia na Wydziale Elektrycznym w 1949 r., Oficyna Wyd. PWr., 2004.