Sondel Jan ur. w 1895 r. w Bochni, zm. w 1975 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w Hochschule für Badencultur w Wiedniu i na Wydz. Prawa i Administracji UJ w Krakowie – 1920 r.; mgr prawa – 1927 r.; dr n. rol. – 1930 r.; dr n. praw. – 1933 r.; dr hab. – 1947 r.; prof. – 1958 r.; wykładał ekonomię polityczną w Instytucie Ekonomiczno–Gospodarczym w Krakowie; dyr. Wyższej Szkoły w Snopkowie (filia UL) 1935–1938; dyr. Średniej Szkoły Rolniczej i Gimnazjum Rolniczego w Bojanowie 1938–1957 (z przerwą w okresie wojny, kiedy przejściowo pracował jako agronom); kier. Zakładu Ekonomiki Rolnictwa w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 1958–1965; kier. Katedry Ekonomiki Rolnictwa WSE we Wrocławiu 1961–1962; twórca szkoły naukowej intensywności i warunków intensyfikacji rolnictwa. Wypromował sześciu dr., wśród uczniów jest trzech dr. hab. i dwóch prof. Autor 27 publikacji naukowych i 26 popularno–naukowych. Wybitny znawca zagadnień intensywności i warunków intensyfikacji gospodarki rolnej. Zajmował się też socjologią wsi, prawem rolnym i historią rolnictwa. Specjalista ds. teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej. Weteran I wojny światowej i wojny z Rosją w 1920 r. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1929 r.; Krzyż Niepodległości – 1930 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1965 r. Szerzej o nim: Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2001, s.262.