Biegański Zygmunt ur. w 1930 r. w Rawiczu, zm. w 1979 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Chemii PWr. – 1950–56; asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej I PWr. – 1955 r.; st. asystent w Zakładzie Badań Strukturalnych IChF PAN we Wrocławiu – 1956 r.; praca w PAN od 1962 r.; dr n. t. Wydz. Chemii PWr. – 1962 r.; adiunkt w Zakładzie Badań Strukturalnych IChF PAN – 1962 r.; doc. – 1974 r.; kier. pracowni kalorymetrii niskotemperaturowej Zakładu Badań Magnetycznych INTiBS PAN. Uczestniczył w budowaniu i uruchomieniu urządzeń do skraplania wodoru; zajmował się kalorymetrią niskotemperaturową. Wypromował dr.