Tran Vinh Hung ur. w 1959 r. w Wietnamie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr.; mgr inż. chem. – 1985 r.; prac. naukowy INTiBS PAN od 1986 r.; dr n. fiz. – 1990 r.; dr hab. n. fiz. – 2002 r.; staż naukowy w kilku ośrodkach naukowych: Lab. Leona Brillouina, CEN w Saclay – 1993 r.; Uniwersytet Witwatersrand, Johannesburg 1995–1996; Instytut Fizyki Chemicznej Ciała Stałego Maxa-Plancka w Dreźnie 2000–2001. Gł. przedmiotem badań są własności fizyczne układów silnie skorelowanych elektronów f. Autor/współautor 105 oryginalnych prac.