Mierzejewska Wanda ur. w 1919 r. w Grodźcu, woj. śląskie, zm. w 2004 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. – 1952 r.; mgr – 1955 r.; dr n. rol. – 1962 r.; dr hab. – 1970 r.; prof. nadzw. – 1990 r.; asystent, adiunkt, doc. Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (później AR) od 1954 r.; kier. Pracowni Ekonomiki Ochrony Roślin; czł. Komitetu Ochrony Roślin PAN; przewodnicząca Sekcji Ekonomiki i Ochrony Roślin; czł. Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 1987–1992. Wypromowała czterech dr. n. rol., dr hab. Autorka 56 publikacji, czterech książek. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN. Szerzej o niej: Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wydawnictwo AR we Wrocławiu. 2001, s.397–398.