Kapusta Franciszek ur. w 1937 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1961 r.; dr n. rol. – 1965 r.; dr hab. – 1975 r.; prof. – 1987 r.; prof. zw. – 1993 r.; kier. Zakładu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej AR we Wrocławiu 1980–1991 r.; kier. Katedry Agrobiznesu WSR-P w Siedlcach 1992–1995 r.; czł. Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN 1984–1990; czł. Komitetu Nauk Ekonomicznych Oddz. PAN we Wrocławiu 1985–1992; Rady Gospodarki Żywnościowej przy RM 1987–1989; PTE 1962–1992 (sekr. koła 1962–1966, przewodniczący 1989–1992). Twórca szkoły naukowej teorii agrobiznesu. Wypromował trzech dr. n. r. Autor 268 publikacji, dziewięciu książek (do 2004 r.). Odznaczenia: Medal Edukacji Narodowej; Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o nim: Współcześni uczeni polscy. t. II, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1999, s. 267.